Elvira Lindo: "Poder ser ministra de Cultura, sentir el caramelo del poder, me envaneció media hora"