EEUU publica el vídeo del ataque a Abu Bakr al-Baghdadi