El público del Liceo de Barcelona se levanta al grito de "¡Llibertat presos polítics!"

Al grito de "Llibertat presos polítics" en el Liceo de Barcelona