Controlado el incendio que afecta al Parque Natural da Baixa Limia -Serra dos Xurés

INCENDIO FORESTAL PARQUE NATURAL XURÉS, CONCELLO DE LOBEIRA (OURENSE)