La Generalitat catalana compra test rápidos para detectar la covid-19 en 10 minutos

La Generalitat compra test rápidos para detectar la Covid en 10 minutos