Contagiados en alta mar: tres tripulantes de un buque, a la espera de poder atracar en Huelva

Contagiados a la deriva: tres tripulantes de un buque permanecen aislados en alta mar a la espera de poder atracar en Huelva y ser aislados